<< Май 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 1,661€/л
 ДИЗ: 1,309€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
2  A95: 1,661€/л
 ДИЗ: 1,309€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
3  A95: 1,660€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
4  A95: 1,660€/л
 ДИЗ: 1,306€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
5  A95: 1,655€/л
 ДИЗ: 1,303€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
6  A95: 1,655€/л
 ДИЗ: 1,302€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
7  A95: 1,653€/л
 ДИЗ: 1,299€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
8  A95: 1,650€/л
 ДИЗ: 1,297€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
9  A95: 1,650€/л
 ДИЗ: 1,297€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
10  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,297€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
11  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,297€/л
 ГАЗ: 0,672€/л 
12  A95: 1,648€/л
 ДИЗ: 1,269€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
13  A95: 1,641€/л
 ДИЗ: 1,262€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
14  A95: 1,641€/л
 ДИЗ: 1,262€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
15  A95: 1,641€/л
 ДИЗ: 1,263€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
16  A95: 1,638€/л
 ДИЗ: 1,264€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
17  A95: 1,637€/л
 ДИЗ: 1,263€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
18  A95: 1,637€/л
 ДИЗ: 1,263€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
19  A95: 1,636€/л
 ДИЗ: 1,263€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
20  A95: 1,635€/л
 ДИЗ: 1,263€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
21  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,264€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
22  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,264€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
23  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,264€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
24  A95: 1,633€/л
 ДИЗ: 1,265€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
25  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,267€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
26  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,267€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
27  A95: 1,635€/л
 ДИЗ: 1,268€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
28  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,268€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
29  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,268€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
30  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,269€/л
 ГАЗ: 0,674€/л 
31  A95: 1,634€/л
 ДИЗ: 1,269€/л
 ГАЗ: 0,674€/л